Projektanti

Ing. Vladimír Budinský SSK

Referencia - Rodinný dom "Dom zlomu"

<< Späť na referencie

Popis referencie

Názov stavby:Rodinný dom "Dom zlomu"
Typ stavby:Občianske stavby
Miesto stavby:Kynceľová
Popis:Konštrukcia je kombinácia železobetónu
a tehlového muriva
Projekt STATIKY na stavebné povolenie
a realizačný projekt

Architektúra : PHA
Foto : PHA, SSK

Fotografie vo výstavbe
a hotového domu

Fotodokumentácia

©2008 projektanti.sk. Všetky práva vyhradené.