Projektanti

Ing. Vladimír Budinský SSK

Referencia - Granulačná linka

<< Späť na referencie

Popis referencie

Názov stavby:Granulačná linka
Typ stavby:Priemyselné stavby
Miesto stavby:Ďulov Dvor, Komárno
Popis:Deväť podlažná oceľová budova
založená na pilótových základoch,
na každom podlaží je iný stroj,
vyvodzujúci dynamické účinky.
Statický a dynamický výpočet,
nosná oceľová konštrukcia a
betónový základový rošt s pilótami.

Obsah obrázkov:
Celkový pohľad
Výpočtový model MKP
Pohľad z 8.podlažia s centrifúgou

Fotodokumentácia

©2008 projektanti.sk. Všetky práva vyhradené.