Projektanti

Ing. Vladimír Budinský SSK

Referencia - Rekonštrukcia kotolne

<< Späť na referencie

Popis referencie

Názov stavby:Rekonštrukcia kotolne
Typ stavby:Priemyselné stavby
Miesto stavby:Banská Bystrica
Popis:Osadenie novej technologickej linky kotla
na spaľovanie drevného odpadu do prístavby
z oceľovej konštrukcie.

Obsah obrázkov:
Vizualizácia technológie a nosnej konštrukcie
Výstavba
Výpočový model II MKP
Stav pred dokončením

Fotodokumentácia

©2008 projektanti.sk. Všetky práva vyhradené.