Projektanti

Ing. Vladimír Budinský SSK

Referencia - Oprava mosta cez Hron

<< Späť na referencie

Popis referencie

Názov stavby:Oprava mosta cez Hron
Typ stavby:Mostné stavby
Miesto stavby:Iliaš
Popis:Oceľový most zo sústavy TMS
Rozpon 42 m
Statický a dynamický výpočet

Obsah obrázkov:
Pohľad odspodu
Celkový pohľad
Stav mostovky
Výpočtový model MKP
4.vlastný tvar kmitania

Fotodokumentácia

©2008 projektanti.sk. Všetky práva vyhradené.