Projektanti

Ing. Vladimír Budinský SSK

Referencia - Osvetľovacie stožiare - výpočet zbytkovej únosnosti

<< Späť na referencie

Popis referencie

Názov stavby:Osvetľovacie stožiare - výpočet zbytkovej únosnosti
Typ stavby:Občianske stavby
Miesto stavby:Banská Bystrica
Popis:Statický a dynamický prepočet
zbytkovej únosnosti oceľovej
konštrukcie

Obrázky:

Pohľad
Výpočtový model
9. vlastný tvar kmitania

Fotodokumentácia

©2008 projektanti.sk. Všetky práva vyhradené.