Projektanti

Ing. Vladimír Budinský SSK

Referencia - Most cez Starohorský potok

<< Späť na referencie

Popis referencie

Názov stavby:Most cez Starohorský potok
Typ stavby:Mostné stavby
Miesto stavby:Cesta 1/59 Banská Bystrica - Donovaly
Popis:Rozšírenie a výmena mostovky
na mieste pôvodného mosta.
Statický výpočet a realizačný projekt.

Fotodokumentácia

©2008 projektanti.sk. Všetky práva vyhradené.