Projektanti

Ing. Vladimír Budinský SSK

Referencia - Most Ladce 080

<< Späť na referencie

Popis referencie

Názov stavby:Most Ladce 080
Typ stavby:Mostné stavby
Miesto stavby:Ladce
Popis:Rekonštrukcia mosta Ladce 080

Výmena mostovky a sanácia spodnej stavby mosta.
Rozpon 14,5+15,5+14,5 m.
Predpäté prefabrikované nosníky spriahnuté monolitickou
doskou a spolu ešte raz dodatočne predpäté.
Statický výpočet a realizačný projekt.

Fotodokumentácia

©2008 projektanti.sk. Všetky práva vyhradené.